Allmänna fiskebestämmelser

 • Allt fiske är förbjudet 50 m uppströms resp 50 m nedströms slussanläggningen! Detta gäller året runt!
 • Tillåtna fiskeredskap
  • Ett fiskespö får användas samtidigt
  • Angeldonsfiske med krok (ej sax) från is. Max 10 don.
 • Fiskekort och giltig legitimation ska medföras vid allt fiske.
 • Fiskekort är personligt och ska på anmodan uppvisas för tillsynsman.
 • OBS! Vid överträdelser mot fiskevårdsområdesföreningens regler kan en kontrollavgift utkrävas enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.
 • Totalförbud för nätfiske inom fiskevårdsområdet!

Fredningstid och fredade områden:

 • Allt fiske efter lax och havsöring är förbjudet under tiden 1 januari -18 juni samt 1 Augusti – 31 december. 
 • Under övrig tid, d v s 19 juni – 31 juli gäller följande: Fångstbegränsning och minimimått: Max en (1) lax eller havsöring per dygn får fångas. Minimilängden 50 cm gäller båda arterna.
 • Fredning av reproduktionsområden. Allt fiske är under hela året förbjudet i fiskevårdsområdets bäckar och inom en radie av 100 m från bäckarnas utlopp. Kallån och Billabäcken uppströms Billatjärn undantaget. 

Vatten med särskilda regler

 • HAMPTJÄRN, Sund
  • Särskilt fiskekort erfodras. Kort för Hamptjärn säljs endast hos Statoil, Sund
 • SVARTTJÄRN, Myckling
  • Särskilt fiskekort erfordras. Säljs hos Time, Själevad.

Båt:

 • Båt får användas vid fiske med undantag för Hamptjärn och Svarttjärn.
 • Trollingkort berättigar till trollingfiske med max 4 spön/båt i NMFVOs del av Moälven.

Art och fångstbegränsing: Tillåtna mått inom parantes

 • Gädda (40 - 75 cm) Max 3 fiskar/dygn
 • Abborre
 • Gös (40-60cm) Max 3 fiskar/dygn
 • Havsöring (min 50cm) Max 1 fisk/dygn
 • Lax (min 50cm) Max 1 fisk/dygn
 • Lake
 • Harr (min25cm)
 • Regnbåge (Se regler på fiskekort för Svarttjärn och Hamptjärn)
 • Röding (Se regler på fiskekort för Svarttjärn)